Image
Programma


 • 13 februari 2020
 • 09:00 – 17:00 uur
 • Carlton President Hotel Utrecht
  08:30

Ontvangst 

09:00

Interactieve opening 

door Robert Daverschot, dagvoorzitter


09:15

Visie van de patiënt op mensgerichte zorg

Met haar master in European Comparative Social Studies en Internationaal Vergelijkende Politiek op zak, haalt Stefanie Veraghtert haar droomjob als jongerenadviseur bij UNESCO binnen. Boordenvol ambitie trekt ze richting Parijs. Agressieve baarmoederhalskanker stuurt haar op 26-jarige leeftijd met een one way ticket keihard terug naar België. Na de behandeling verandert ze haar loopbaan en kiest ervoor met haar sociale onderneming The Big C de focus te gaan leggen op bewustzijn van kwaliteit van leven, ook na een heftige diagnose zoals kanker. Stefanie neemt u op indrukwekkende wijze mee in haar ervaringen en geeft haar visie op mensgerichte zorg.

door Stefanie Veraghtert, Founder The Big C (Coffee & Cancer) | Ervaringsdeskundige


09:45

Twaalf bouwstenen voor mensgerichte zorg

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat mensgerichte zorg leidt tot betere cultuur in een organisatie, betere zorg, betere gezondheidsuitkomsten en minder kosten!

 • Wat zijn de 12 bouwstenen van mensgerichte zorg?
 • Hoe wordt mensgerichte zorg onderdeel van uw strategie en wat betekent dit voor uw organisatie en uw cliënt?
 • Hoe zorgt u voor een cultuur van continu leren, gedreven door de stem van de cliënt?

 door Marita Bossers, directeur Planetree


10:15

Netwerkpauze

10:45

Samen beslissen: waarom en hoe?

Samen beslissen is in opmars in de Nederlandse zorgverlening. Meedenken en meebeslissen vereist niet alleen bewustwording en vaardigheden bij zorgverlener en patiënt, maar ook aanpassingen in de organisatie van zorg. Dirk Ubbink houdt zich al tien jaar bezig met shared decision-making en deelt zijn expertise met u over de volgende onderwerpen:

 • Samen beslissen: Weer iets nieuws? Waarom moet dat nu zo nodig?
 • Wat hebben zorginstellingen, zorgverleners en patiënten nodig om samen beslissen toe te passen?
 • Welke ondersteunde tools voor patiënten en zorgverleners zijn er beschikbaar?
 • Wat zijn de do’s en don’ts bij de implementatie van samen beslissen voor persoonsgerichte zorg?

door Dirk Ubbink, arts, klinisch epidemioloog, hoogleraar Evidence-based Medicine and Shared Decision-Making aan de Universiteit van Amsterdam


11:30

Best practice: hoe biedt je als ziekenhuis persoonsgerichte zorg?

Bestuurder Marjolein de Jong vertelt het verhaal van het Alexander Monro borstkankerziekenhuis. Waarom werkt het Alexander Monro anders dan andere ziekenhuizen? Waarom hebben zij zich gespecialiseerd? Hoe is de organisatie opgebouwd om daadwerkelijk te komen tot patiëntgerichte zorg?

door Marjolein de Jong, bestuurder Alexander Monro Borstkankerziekenhuis


12:15

Best practice: hoe kom je samen met cliënten tot de juiste manier voor het inzetten van technologie?

Hoe kun je technologie inzetten om mensen met een beperking zo zelfstandig mogelijk te laten leven? Met die vraag houdt Jorrit Ebben, co-founder van Academy Het Dorp zich bezig. De basis en het allerbelangrijkste is dat de bewoners van Het Dorp mee ontwikkelen. Jorrit Ebben is daarnaast ook nauw betrokken bij de innovatie-impuls. Met de innovatie-impuls wil het ministerie van VWS zorgaanbieders ondersteunen bij de implementatie en opschaling van zorgtechnologie in de gehandicaptenzorg. De vraag hoe je samen met cliënten komt tot de juiste manier voor het inzetten van technologie staat hierbij centraal. 

door Jorrit Ebben, Innovatiespecialist en CSIO Academy Het Dorp


13:00

Lunch en gelegenheid tot netwerken

14:00

Kennissessie ronde 1

1.1 Samen beslissen in de praktijk met uitkomstinformatie
Samen beslissen is helemaal in. Maar wat is daar bijzonder aan? We nemen toch al besluiten samen met onze patiënten? En als we patiënten goede (uitkomst)informatie geven, dan gaat het samen beslissen bijna vanzelf? Haske van Veenendaal is groot pleitbezorger van samen beslissen en van stimuleringsprogramma's zoals het Zorginstituut Nederland uitvoert. In deze sessie wordt de toepassing in de praktijk op diverse manieren belicht: theorie, casuïstiek en praktijkverhalen worden benut om de worsteling te beschrijven die kan helpen dat samen beslissen in de spreekkamer realiteit wordt.  
door Haske van Veenendaal, gezondheidswetenschapper, eigenaar trant voor de zorg van morgen en promovendus ESHPM (Erasmus Universiteit) 

1.2 Hoe eHealth de zorg persoonlijker én beter kan maken voor zowel patiënt als zorgverlener
Er zijn tal van manieren om patiënten gedurende de verschillende fasen van hun Patient Journey te ondersteunen: van begeleiding bij het samen beslissen tot juist en tijdig medicatiegebruik, van het optimaal voorbereiden op een operatie tot het voor jezelf zorgen na ontslag. Thomas Timmers gaat tijdens zijn presentatie in op kleine, elegante interventies die het leven van de patiënt én de zorgverlener verbeteren op tal van fronten. Niet door het hele ziekenhuis opeens te digitaliseren of onder te dompelen in AI, maar gewoon door kleine, overzichtelijke en kosteneffectieve stapjes te zetten waarmee we de zorg vanaf morgen persoonlijker en beter kunnen maken.
door Thomas Timmers, Co-Founder at Patient Journey App / OnlineProms / Interactive Studios


14:45

Netwerkpauze

15:00

Kennissessie ronde 2

2.1 Proeftuinen 
De VBHC-proeftuin Chronische Nierschade: Deze proeftuin is gestart in december 2017. Het zorgteam bestaat uit medewerkers die binnen VUmc betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met chronische nierschade, zoals meerdere internist-nefrologen, dialyseverpleegkundigen, diëtisten, maatschappelijk werkers, baliemedewerkers, planningsmedewerkers, et cetera. Ook patiënten zitten aan tafel, waarbij alles samenkomt: de uitgewerkte 'patient journeys', uitkomstmaten en inzicht in wat het zorgtraject kost.
door Fenna van Breda, Internist-nefroloog, AUMC 

2.2 Design Thinking
Hoe kom je tot de inzet van digitale toepassingen die gewaardeerd én gebruikt worden door patiënten, cliënten, artsen en andere eindgebruikers? Design thinking biedt als methodiek inzichten.  

 • Wat is Design Thinking?
 • Hoe kunt u er praktisch mee aan de slag?
 • Hoe werkt u met alle stakeholders, waarbij u het perspectief op de eindgebruiker voortdurend centraal stelt.

door: Tim Schuurman, partner en medeoprichter DesignThinkers Academy


15:45

Wat kunnen we leren van andere klantgerichte branches?

 Jeanne Bakker geeft met energie, praktijkgerichtheid en humor antwoord op de volgende vragen:

 • Hoe legt u in een steeds digitalere wereld de focus op het personaliseren van de ‘klantbeleving’?
 • Hoe communiceert u van procesniveau naar stijlniveau naar hartniveau?
 • Hoe zorgt u ervoor dat uw medewerkers aandacht kunnen besteden aan hun patiënten?

door Jeanne Bakker, oprichter Brain Bakery en Heartist Journey Designer bij AccorHotels


  16:45

Afsluiting en Netwerkborrel

*Programma onder voorbehoud van wijzigingen